Bijdrage Univé Buurtfonds

Voor alle BuurtAED’s in Nederland draagt het Univé Buurtfonds nu € 200,- per gestarte actie bij voor de verlenging van het servicepakket. Zij zien als geen ander het belang van goedwerkende BuurtAED’s om hiermee de hartveiligheid in Nederland hoog te houden.

Lees hieronder waar het Univé Buurtfonds voor staat en waarom zij deze donaties zo belangrijk vinden.

Univé en de BuurtAED’s

Al sinds 1794 zorgen wij als coöperatie met elkaar voor zekerheid. De zekerheid dat we er voor onze leden zijn, als ze op welke manier dan ook schade hebben. Maar ook voordat er schade ontstaat zijn we er voor onze 1,7 miljoen leden.

Bijvoorbeeld door EHBO-cursussen te organiseren in onze winkels of een rookmelder op te hangen bij de leden thuis. En door als Supporter van Sport jaarlijks meer dan 250 landelijke en lokale sportiniatieven te ondersteunen.

Dat is de zekerheid van Univé. Zonder winstoogmerk, mét oog voor elkaar.

Buurtfonds is een initiatief van Univé

Voor Univé (een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk) is Buurtfonds de ideale manier om winst en energie op een zinvolle en plezierige manier terug te laten vloeien naar de maatschappij.

Lang geleden is verzekeraar Univé opgericht door een aantal initiatiefrijke buren, die gezamenlijk het risico wilden afdekken voor (bijvoorbeeld) een boerderijbrand. Samen blussen, samen geld in een potje voor de eventuele schade, samen werken aan de wederopbouw als het toch goed mis ging.

Wat een buurt anno nu precies inhoudt, dat mogen de buurtbewoners zelf invullen. Soms zijn het een aantal straatgenoten, die ijveren voor een groener pleintje, soms is het een heel dorp of een hele stad die elkaar ontmoet in een skatepark, een carnavalswerkplaats of een voedselbos. Als mensen vinden dat ze bij elkaar horen, horen ze wat ons betreft bij elkaar.

Best een goed idee van Univé toch, zo’n fonds? Toch zullen we bij Univé nooit zeggen: het Buurtfonds is ‘van ons’. Het Buurtfonds is intussen een onafhankelijk goededoelenfonds, dat zeker niet alleen om geld draait. Het Buurtfonds is van iedereen. Zolang een aanvraag bij het fonds maar mikt op saamhorigheid en gezelligheid, de wil om mensen dichter bij elkaar brengen, kan er heel veel bij het Buurtfonds.

Buurtfonds is er voor iedereen

Waarom we een samenleving met veel meer saamhorigheid zo belangrijk vinden?

De tijd dat ‘sociale controle’ een vies woord was, ligt ver achter ons. In de soms wat kille maatschappij van nu hebben veel mensen (terecht!) de behoefte om gezien te worden, om ‘ergens bij te horen’. Zeker in buurten met knelpunten als armoede, eenzaamheid, onveiligheid, kansenongelijkheid. Waar niet? Nooit iets samen kunnen doen, voelt als een groot gemis. Daar word je niet vrolijker van. In een leefbare, fijne buurt waarin mensen iets voor elkaar over hebben, voel je je veiliger en – we hopen het voor iedereen – direct een stuk gelukkiger.

Vanuit Buurtfonds is ons credo: ‘Maak je buurt’. Er staat niet ‘Wij maken je buurt’, maar heel bewust ‘Maak je buurt’. Met andere woorden: kom in actie, kom maar op met initiatieven of aanvragen. De buurt bepaalt waar er behoefte aan is, niet wij. Het Buurtfonds faciliteert en enthousiasmeert.

Buurtfonds en de BuurtAED’s: samen de buurt veiliger maken.

Elke BuurtAED is een initiatief vanuit de bewoners van een buurt. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken zorgt voor de grootste overlevingskans. Elke minuut daalt de overlevingskans bij een hartstilstand. Een ambulance is vaak te laat. Daarom is een AED in de buurt nodig. Het geeft de bewoners een veilig gevoel.

Deze drijfveer van bewoners om samen de buurt veilig te maken sluit goed aan bij wat we met Buurtfonds doen en wat we willen bereiken: bewoners helpen bij het realiseren van een plezierige en veilige leefomgeving!

We helpen graag buurten met het realiseren van een eigen BuurtAED en met het verlengen van het servicecontract voor bestaande BuurtAED’s. Voor het verlengen van het servicecontract moet de buurt het benodigde geld ophalen. Wij helpen graag door een eerste bedrag beschikbaar te stellen waardoor de buurt het doel makkelijker en sneller kan realiseren.

Veel succes met het ophalen van de rest van het totale bedrag: Houd je buurt hartveilig!